(BeautyVietnam) – Quầng thâm mắt liên tục xuất hiện gây mất thẩm mỹ và phiền hà cho bạn. Đã đến lúc bạn cần thêm vào 5 sản phẩm dưới đây để nhanh chóng đánh bay quầng thâm xấu xí. Maybelline Makeup Instant Age Rewind Concealer Kem…