Khi những ngày nắng bắt đầu, phố phường vẫn còn âm hưởng của mùa xuân chưa…