(BeautyVietnam) – Đôi khi, việc luyện tập cùng với người yêu mang lại nhiều điều thú…