(BeautyVietnam) – HIIT là một trong các bài tập được khuyến khích thực hiện khi có chúng ta có nhu cầu giảm cân. Với đặc tính thực hiện những động tác ở cường độ cao, đòi hỏi chúng ta phải tập trung và bắt buộc cơ…