(BeautyVietnam) – Yoga tuyệt vời cho trẻ em vì nó thúc đẩy sự phát triển của thần kinh, cải thiện nhận thức, tăng cường sức khỏe và kích thích sự sáng tạo của trẻ. Hãy bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng dưới đây…