(BeautyVietnam) – Vòng một phẳng lỳ luôn khiến mọi cô nàng tự ti vì kém hấp dẫn,…