Chỉ với 10 phút mỗi ngày tại nhà vào mỗi buổi sáng hoặc chiều tối, các…