Đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm làm đẹp, họ cũng có rất nhiều bí…