Buổi sáng ăn gì thì ăn nhưng chớ dại mà “nạp” vào cơ thể 5 món này