các bà mẹ Do Thái sẽ dạy trẻ cách phân biệt tiền xu và tiền giấy