Sự kết hợp giữa gà và mướp đắng khá mới lạ nhưng lại đây lại là…