Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường làm đẹp mùa cuối năm