Cặp vợ chồng nắm chặt tay qua đời cách nhau vài giờ