Mới đây trên MXH chia sẻ một loạt những video có nội dung ‘Cô Yến chùa…