(BeautyVietnam) – Chile được biết đến là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Mỹ. Đây cũng là quốc gia an toàn dành cho bạn khi du lịch một mình. Vị trí địa lí Chile Chile là một quốc…