(BeautyVietnam) – Thông thường khi đi du lịch cùng con nhỏ, bố mẹ thường hết sức chủ quan nghĩ rằng chỉ cần trông chừng con cẩn thận là đủ. Tuy nhiên, thực tế có thể xảy ra những tình huống không thể đoán trước được….