(BeautyVietnam) – Ngày lễ Quốc Khánh 2/9 đang cận kề, bạn đã lên kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình chưa. Chẳng cần phải đi đâu xa cả, ngay tại Sài Gòn cũng có những địa điểm hấp dẫn phù hợp cho các bạn…