Nhắc đến Pháp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Paris, cứ như thể đất nước xinh đẹp này chỉ có đúng một địa điểm để khám phá. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó mở rộng tầm mắt từ cực Bắc cho đến cực Nam, từ…