(BeautyVietNam) – Lễ hội Hoa Anh đào diễn ra hằng năm vào tháng 3 đến tháng 4, tại các thành phố lớn Nhật Bản. Bên cạnh vẻ rực rỡ của ‘quốc hoa Nhật Bản’ và các hoạt động thu hút của lễ hội, còn có…