Dùng quạt phun sương cho bé mà không biết những điều này