“Gạo Nếp Gạo Tẻ” cuối tập 106 có những tình tiết gây ức chế làm cho…