Phương pháp “giảm cân bằng ngô” là một cách thức mới lạ ít người biết đến,…