Hầu hết mọi món Nhật yêu thích của bạn đều có thứ nguyên liệu vạn năng “thần thánh” này