kế để giúp lời nói của mẹ trở nên “có trọng lượng”