Để con không mè nheo những lúc bé muốn điều gì đó không hẳn là chuyện…