Ngày nồm ẩm, quần áo giặt xong không khô hẳn lại có mùi khó chịu, tạo…