(BeautyVietnam) – Trước đây, mía hấp vốn là món ăn vặt yêu thích của trẻ em….