(BeautyVietnam) – Lọt vào Top 16 của cuộc thi nhan sắc Hoa tỷ Sắc đẹp Quốc…