Min Hyo Rin mới đây đã có sự xuất hiện trên tạp chí Elle ấn phẩm…