(BeautyVietnam) – Cân nặng luôn là vấn đề bức bối đối với nhiều người, đặc biệt…