Trong buổi ghi hình mới nhất của bộ phim Xin Chào Ông Chủ, nhân vật Giang…