Ngoài khả năng vận hành hay tiện nghi, thiết kế cũng là yếu tố được khách…