(BeautyVietnam) – Misoa Kim Anh hiện là một nữ VJ, MC, người mẫu ảnh nhận được nhiều…