Á hậu Phương Nga nằm trong Top 9 ảnh chân dung có điểm cao nhất tại…