Lần đầu tiên các thí sinh người Việt đang sinh sống tại Pháp và các nước…