(BeautyVietnam) – Saffron hay còn gọi là nhụy hoa nghệ tây được ví như “Vàng đỏ”…