Mắm sẽ làm thịt bị cứng và khô hơn so với khi sử dụng bột canh,…