(BeautyVietnam)-Cá rô đồng từ lâu là món ăn quen thuộc của người dân miền quê. Nhưng…