Bạn có tưởng tượng được trên đời này lại có những món như: lá ngón xào…