(BeautyVietnam) – Vào những ngày Sài Gòn nắng đến “khét lẹt”, còn gì sảng khoái bằng…