Hình thức và mùi vị chính là hai yếu tố quan trọng giúp thực khách đánh…