Ngay từ đầu hè, món dừa dầm Hải Phòng đã tạo nên cơn sốt cho các…