Đến với khu du lịch biển Trà Cổ, ngoài việc tắm biển, thưởng ngoạn cảnh quan…