Thay vì tặng nhau những bó hoa sẽ tàn và không ăn được, sao bạn không…