Chỉ cần đi dạo trên phố một vòng, bạn nhất định sẽ bị những quầy đồ…