Mai Châu là một thung lũng nhỏ nằm dưới đèo Thung Khe, nơi có rất nhiều…