(BeautyVietnam) – Với nguyên liệu đơn giản, công thức không cầu kỳ, món canh ngũ sắc…