Đến Philippines xem đá bóng, điều khiến người Việt e ngại nhất có lẽ là văn…