Lang thang các chợ để khám phá ẩm thực dân dã, thử các món mà người…