Không chỉ ăn cho qua bữa, mì tôm còn giúp 3 món ăn này trở thành…